Zmena v každodennom živote, akokoľvek drobná a nepatrná odchýlka od zaužívaných zvyklostí nás posúva v pred. Otázka je ako na tieto zmeny reagujeme. Sú nám príjemné? Vyhľadávame zmeny? Vyhýbame sa im? Odsúvame ich? Bojkotujeme akúkoľvek zmenu?

V tomto týždni skúsme rozanalyzovať náš postoj k zmenám a prekvapivo sa dozvieme o sebe isto veľmi zaujímavé veci a s nimi vznikajúce súvislosti….odohrávajúce sa v práci, doma, medzi priateľmi.

Pre podporu:

  • Aura Soma oranžová éterická záchrana B026, oranžový pomander. Sú to pomocníci, ktorí pomáhajú tlmiť šoky spôsobené zmenou, pomáhajú nám nazrieť do hlbších rovín našich problémov so zmenami, so závislosťami na určitých rituáloch, ktoré nás ďalej nepúšťajú. Sú to vyrovnávače  stresu, absorbátory nárazov, stretov rozličných energií s tou našou.
  • Bachova esencia Rescue Remedy  – pre pokojné zvládnutie nárazových, rýchlych a prudkých zmien. Walnut pre tých, ktorí zistia, že zmeny pre nich nie sú a kŕčovito sa držia starého i keď ich duša volá po novom.
  • Kalium phosphoricum D6 na strachy, úzkosti. Podpora dobrej nálady, energie, vitality a entuziazmu…..všetko zvládnem.

Všetko a oveľa viac u nás v lekárni alebo na  www.lekareniris.sk.

Prajem kráááásne dníčky Jarka.