Pozývame Vás na voľné pokračovanie prednášky Čarovný a liečivý dym , s ukážkami a praktickými návodmi, ako pracovať s bylinami a dymom s presahom do duchovných  zdravotných rovín, s pútavým rozprávaním o histórii Slovanskej kultúry a zvyklostí v súvislosti s prírodnými cyklami. Prednášky sa môže zúčastniť každý nový záujemca ako aj účastníci predchádzajúcich prednášok. Témy sú zakaždým iné, prislúchajúce k danému obdobiu v kole roka.
 
* byliny, živice, dreviny a ich zmesi používané pri vydymovaní
* praktické ukážky spôsobov vydymovania
* liečivé vdychovanie bylín
* staré zabudnuté liečebné postupy
Kurzom Vás prevedie Duchoslav a Weleslawa, ktorí už viac ako 17 rokov vedú obrady, prednášky a sú dlhoroční spolupracovníci časopisu Vitalita a našej lekárne Íris.
Viac o ich činnosti sa môžete dozvedieť na:
 
Cena 20 eur
Prihlásiť sa môžete osobne priamo v lekárni, na email.: jarka@lekareniris.sk alebo telefonicky: 0917 520 249.
Uvedenú sumu prosíme uhradiť v hotovosti.
Tešíme sa na Vás!