Ďakujeme všetkým účastníkom sobotnej prednášky Čarovný dym a Živy oheň za úžasnú atmosféru a hojnú účasť. Duchoslavovi a Weleslawe za pútavé rozprávanie plné nových informácií, vnemov, za čarovné vône bylín a dymov. Tešíme sa na Vás všetkých i nových už v apríli.