Spojili sme sily a vytvorili jedinečný projekt.

Srdečne Vás pozývame na  seminár rozširujúci poznanie, postoje a vnímanie našich životných situácií.

Seminár Vám prinesie základné informácie o farebnom terapeutickom systéme Aura Soma so zameraním na kvintesencie – esencie Majstrov a možnostiach ich využitia v bežnom živote.

Prepojíme využívanie kvintesencií s informáciami Le Normand výkladu kariet, pre ľahšie pochopenie, prijatie následnú vedomú zmenu svojich postojov k životným situáciám.

Čo Vás čaká?
V sobotu začneme krátkym energetickým cvičením, meditáciou naladením sa pomocou pomandrov a kvintesencií. Následne bude voľné pokračovanie výkladu kariet systémom Le Normand, ktorý povedie skvelá lektorka z Moravy Světlanka Štrajtová. Hlbšie pochopenie súvislostí jednotlivých kariet a ich obsadení v domoch.

Po obede krátka prednáška o produktoch farebného systému AURA SOMA – kvintesencie Majstrov, ktorú povedie Jarka Chudíková.

7.11.2020

V čase od 10.00 – 18.00hod.

Miesto: Hotel Viktor, Kremnická 26

 

Cena seminára je 35 eur, úhradu poprosíme na mieste v hotovosti.

Prihlásiť sa môžete mailom jarka@lekareniris.sk, S.Swetlana@seznam.cz, t.č. 0917 520 249.

Tešíme sa na Vás