Bohyňa ÍRIS je v gréckej mytológii stelesnením dúhy, symbolu nádeje a
prísľubu, že prídu lepšie časy.

Na Olympe plnila úlohu posla bohov, najmä najvyššieho boha Dia a jeho
manželky Héry. Nebola len zvestovateľkou správ Bohov smrteľníkom, ale aj
dôverníčkou a poradkyňou Héry. Spájala Nebo so Zemou.

Lekáreň Íris sa svojim pôsobením snaží vytvárať spojenie medzi známymi
a neznámymi faktami, overenými a neoverenými postupmi liečenia.

Hľadáme pre Vás to najlepšie a najefektívnejšie z dostupných prírodných
produktov. Pokiaľ sa nám nepodarí nájsť prírodný produkt pomáhajúci na
konkrétny zdravotný problém, zapojíme naše odborné vedomosti, praktické
skúsenosti a vytvoríme pre Vás produkt jedinečný svojho druhu v najvyššej
lekárenskej a prírodnej kvalite.

Pozývame Vás ďalej, nahliadnite do našich špecialít Íris!

Kontakt

Najnovšie články

Najnovšie produkty

Go to Top