3 12, 2021

Prevencia dnes

2021-12-03T21:24:31+01:00

Milí priaznivci prírodných postupov ochrany a podpory zdravia. Dovoľujeme si, po dlhšej dobe znova upriamiť Vašu pozornosť na prevenciu. Čínska medicína definuje zdravie ako harmonický súzvuk predispozície tela, prostredia a mysle. A preto: - konzumujte teplé, čerstvo pripravené jedlo, servírované s láskou, v príjemnom prostredí a v príjemnej spoločnosti - [...]

Prevencia dnes2021-12-03T21:24:31+01:00
3 12, 2021

Astromedicína – Zatmenie Slnka☀️ 4.12.2021

2021-12-03T21:17:10+01:00

Ľudia odpradávna sledovali oblohu, mraky, planéty, Slnko, Mesiac a hviezdy🌟 a hľadali súvislosti medzi prírodnými javmi na Zemi a ich vplyv na zdravie, duševnú i telesnú pohodu. Opierali sa len o priame pozorovania prírody, migráciu zvierat, vegetačné obdobia rastlinnej ríše, výkyvy počasia. Viditeľné zatmenie Slnka vnímali ako veľký predel. Mohol [...]

Astromedicína – Zatmenie Slnka☀️ 4.12.20212021-12-03T21:17:10+01:00
1 12, 2021

Slnko v Strelcovi

2021-12-01T12:38:28+01:00

Astromedicína ako staroveká vedná disciplína s ohľadom na zdravie človeka berie na zreteľ tri základné polohy a údaje. Pozíciu Slnka, Mesiaca a ich postavenie v priebehu dňa. Slnko vychádza každým dňom v istom znamení, ktorého elektromagnetické žiarenie dopadá na Zem a ovplyvňuje tak začiatok dňa - jeho kvalitu a vplyv. [...]

Slnko v Strelcovi2021-12-01T12:38:28+01:00
25 11, 2021

Posledná štvrť – ubúdajúci Mesiac

2021-11-25T14:49:40+01:00

Pozorovanie dvoch veľkých vesmírnych telies (Slnko-Mesiac),patrí od praveku k dvom základným pozorovaniam. Ľudia sledovali silu, maximálnu výšku na oblohe, vplyv i dĺžku pôsobenia týchto telies. Veľmi rýchlo si totiž dokázali všimnúť ich obrovskú silu a vplyv na všetky odvetia ľudskej činnosti vrátanie zdravia, sklonom k ochoreniam, úrazom, i prognóze liečby [...]

Posledná štvrť – ubúdajúci Mesiac2021-11-25T14:49:40+01:00
17 11, 2021

Spln November🌕

2021-11-17T16:18:35+01:00

Astromedicína Posledných pár dní v magickom slnečnom znamení Škorpióna Mesiac vychádza krátko po západe Slnka a svieti pomerne vysoko v dorastajúcom tvare. Posledná mesačná štvrť dorastajúceho Mesiaca, kedy sa presúva do opozície k Slnku, býva pre niektorých ľudí ťažší. Všeobecne platí, že ako narastá svetlo Mesiaca, narastá i napätie u [...]

Spln November🌕2021-11-17T16:18:35+01:00
11 11, 2021

8.mesačný deň

2021-11-11T13:11:07+01:00

Astromedicína - obloha na dlani. Jedným z najľahšie pozorovateľných nebeských telies po jasnom Slnku je Mesiac. Našu Zem obehne za 27 dní , 7 hodín a 43 no aby sa však logicky dostal na cca rovnaké miesto potrebuje ešte 2dni a 5hodín táto dĺžka označovaná ako synodický mesiac trvá 29 [...]

8.mesačný deň2021-11-11T13:11:07+01:00
10 11, 2021

Astromedicína

2021-11-11T13:12:30+01:00

Prinášame Vám prvý, zo série nových článkov o súvzťažnosti aktuálneho postavenia planét, k nášmu zdraviu, či pocitom pohody. Prajeme príjemné čítanie Astromedicína Vplyv vesmírnych telies na fyzickú rovinu je dnes už všeobecne známy a vedecky dokázaný. V staroveku boli astronómia a astrológia jedným a tým istým vedným odborom, ktorého poznatky [...]

Astromedicína2021-11-11T13:12:30+01:00
21 10, 2021

Huby dávnych čias 1.časť

2021-10-21T18:07:43+02:00

Použitie liečivých húb je archeologicky doložené už od praveku cez všetky obdobia. Svedčia o tom nielen nálezy výtrusov v zachovaných nádobách, ale dokonca i kresby na jaskyniach, či dokonca motívy ornamentálnej výzdoby predmetov. Medzi najznámejší archeologický dôkaz, podnecujúci k skúmaniu účinkov drevokazných húb, patrí nález muža, nájdeného v ľadovci Álp. [...]

Huby dávnych čias 1.časť2021-10-21T18:07:43+02:00
31 08, 2021

Žltý klenot

2021-08-31T15:43:03+02:00

Ôsmym splnom v roku sa začínajú dni ochladzovať ako prvá predzvesť jesenných dní. Chladná ranná rosa, ranné hmly a kratšie dni postupne pripravujú prostredie pre hríbové klenoty našich lesov. Suché prostredie lúk, lesov, rýchlo do seba natiahne akúkoľvek vlhkosť, môže sa objaviť letné blato, chladná rosa... Zažívame studené letné rána [...]

Žltý klenot2021-08-31T15:43:03+02:00
7 08, 2021

Letné lúčne poklady

2021-08-07T13:37:41+02:00

Slnko ešte stále putuje vysoko po oblohe a dáva tak liečivým rastlinám hojnosť slnečných lúčov. Planéta Saturn dosahuje začiatkom 8eho mesiaca opozíciu voči Slnku a dáva tak konečne priestor pre vzácne druhy rastlín, Jupiter v podobe žltého pokladu ho bude následovať v polovici augusta. Ešte stále môžeme zbierať suché a [...]

Letné lúčne poklady2021-08-07T13:37:41+02:00

Kontakt

Najnovšie články

Najnovšie produkty

Go to Top