Nebojte sa ani zmien, ani názoru druhých.
Buďte nádherne divní pre druhých a dokonale šťastní pre seba!
Všetko najsamdobré do Nového roku praje Jarka, Mirka a Evka.