„MISIA HOMEOPATIA” je POLROČNÁ škola homeopatie pre všetkých s bonusmi Bachových kvetov a tém duchovného poznania, začína opäť

26.10.2019 V BRATISLAVE

Lektor seminára: Ing. Soňa Koyšová, SAKH – skúsený praktikujúci homeopat

Garantom seminára je: MUDr.Vladimír Petroci – riaditeľ SAKH

Viac informácií nájdete na linku http://www.tophomeopat.eu/polrocna-skola-homeopatie/, alebo kliknutím na tlačidlo nižšie.

http://www.tophomeopat.eu/polrocna-skola-homeopatie