Pozorovanie dvoch veľkých vesmírnych telies (Slnko🌞-Mesiac),patrí od praveku k dvom základným pozorovaniam. Ľudia sledovali silu, maximálnu výšku na oblohe, vplyv i dĺžku pôsobenia týchto telies. Veľmi rýchlo si totiž dokázali všimnúť ich obrovskú silu a vplyv na všetky odvetia ľudskej činnosti vrátanie zdravia, sklonom k ochoreniam, úrazom, i prognóze liečby a samozrejme účinnosti liečiv a vhodnosti, či nevhodnosti zberu liečivých rastlín a ich spracovania. Poctivý alchymista sa bez podrobného štúdia astrológie i astronómie nezaobišiel a veľa nebezpečných pokusov, dokazujúcich vhodnú či nevhodnú konšteláciu nebeských telies, mohlo mať katastrofálne následky. Technika bola v laboratóriách kedysi slabšia ako dnes, preto bol správny čas veľmi dôležitý. Dokázal to i Albert Einstein vo svojej teórii relativity, kde stanovil kritéria premenných hodnôt, ktoré zahŕňali i polohy planét💫, ktoré priamo ovplyvňovali kvalitu atómového jadra. S touto hodnotou však starovekí alchymisti, chemici, lekári pracovali ako s konštantnou hodnotou, ktorú bolo možné merať, spočítať a na minútu i sekundu presne dopredu určiť.
Používajú ju do dnešných dní Gréci pri lisovaní olivového oleja, Indovia pri výrobe liečivého ghí, jedna nemecká firma dokonca podľa týchto výpočtov spracováva patentované nehorľavé drevo na výrobu izolácie krbov, do dnešných dní pracujú homeopatické i spagyrické lekárne v nepretržitej prevádzke od čias stredoveku, či sformulovania homeopatických receptov a mnoho ďalších… Ich liečivá pracujú s jednoduchými a dostupnými surovinami, ktoré sú krátka zbierané a spracované v správny čas.(Z vlastnej praxe sme si overili, že lisovať orechový🥥 olej, či spracovanie ovocného kvasu na destilát v správny a nesprávny čas je veľký rozdiel. Páleničiar sa nejeden raz čudoval, ako je možné, že máme tak kvalitný kvas i výpal. Jablčný🍎 mušt nám tak vydržal nekonzervovaný skoro mesiac, bez začatia kvasenia…) Všetky tieto hodnoty, vlastnosti, máme v dnešnej modernej dobe presne spočítané a dostupné. Je to samozrejme možné a hlavne aj naša snaha- naučiť ľudí tieto zabudnuté vedomosti , naučiť ich aj pozorovať oblohu, čo je tradičná najpresnejšia a človeku najdostupnejšia technika.
Najjednoduchšie je začať Mesiacom.
Posledná štvrť 27.11. 13:30
Po svetlých nociach mesačného splnu, kedy ho môžeme na oblohe pozorovať od cca 20tej hodiny do 12tej hodiny nasledovného dňa. Keď vidíme Mesiac na oblohe ráno, je na ustupujúcej ceste🌘 a čoskoro dosiahne slnečno -mesačnú konjunkciu – NOV. (Mesiac v zákryte so Slnkom , v jednom znamení).
V túto sobotu, o pol druhej zapadne Mesiac, krátko potom, čo utvorí so Slnkom kvadratúru, nám zmizne za obzorom v znamení na hranici súhvezdí Leva a Panny. Pre tieto dve znamenia bude mať Mesiac najsilnejší vplyv na ich zdravie – Lev – vládne srdcu, hrudnej chrbtici, ovplyvňuje slezinu, kvalitu krvi a množenie bielych krviniek, Panna – ovplyvňuje črevá, stav nádorov, hnačky, zápchu, zápal pobrušnice, úplavicu, črevné katary. V tento čas je preventívne dobré opäť odľahčiť náš jedálničiek od tučných, mastných a ťažko stráviteľných jedál. Ideálne už od ranných hodín. Všeobecne sa v posednej mesačnej fáze ľahšie dodržuje pôst. Človek ľahšie znáša fyzickú záťaž🦸‍♀️, nepotrebuje tak veľa jesť – čiže čas vhodný na prípadné chudnutie. Tento čas je tiež dôležitým obdobím pre mužov, kedy si môžu naplánovať fyzicky náročnejšie aktivity. Telo je silnejšie, ľahšie spracováva potravu, rýchlejšie regeneruje. Alkohol, jedy a omamné látky majú slabší vplyv na organizmus, to isté platí aj pri chemických i iných liekoch. V tieto dni v rámci liečby môžeme zvýšiť dávku liečiv, aby sme dosiahli žiadaný účinok. Dopĺňanie chýbajúcich vitamínov🌶 a minerálov je ťažšie, opuchy sa zmenšujú, pohyblivosť kĺbov by mala byť lepšia. Užívame liečivá, podporujúce detoxikáciu organizmu. Zbavujeme sa zbytočného a vytvárame si tak priestor pre nové veci, ktoré nás ešte len čakajú🥳.
Prajeme vám príjemné dni plné zdravia s možnosťou pozorovania nočnej i dennej oblohy.
Weleslawa a Duchoslav